23.7.2018 / Gösterim Sayısı : 252

Vali Sarıfakıoğulları Tarım ve Ormancılık Çalışmaları Konusunda Brifing Aldı


Sayın Valimiz Harun Sarıfakıoğulları 23 Temmuz Pazartesi günü İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma alay Komutanı ile kurumumuzun çalışma konuların da  paydaşları olan Orman Bölge Müdürü, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü, Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü, Tarım ve Kırsal Kalkınma İl Koordinatörü, Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürü, Orman İşletme Müdürü, Milli Emlak Müdürü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü  hazır bulunmuşlardır.

Vali Sarıfakıoğulları, brifingde;

-İlimizde ana ürün olan fındığın verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik örnek bahçe tesisi kurulması çalışmasına devam edilmesi ve bu konuda eğitim faaliyetine devam edilmesi,

-Yaklaşan fındık hasat mevsimi nedeniyle elde edilecek fındığın piyasada gerekli değeri görmesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) işlevinin devam ettirilmesi,

-Gıda hijyeninin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin il genelinde yoğunlaştırılması. Özellikle yayla sezonunda bu alanlarda hizmet veren gıda iş yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarının kurulacak bir komisyon marifetiyle yürütülmesi,

-Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir projelere öncelik verilmesi,

-Ruhsatlı belediye mezbahanesi olmayan bazı ilçelerimizde yeni mezbahaneler tesis edilmesinin halk sağlığının korunması açısından önemli olduğu ve bu konuda halen devam eden çalışmalara ağırlık verilmesi,

-Mera ıslah çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte daha da genişletilmesi ve erozyonu önleyecek tedbirlerin artırılması,

-İmar barışı kanunu uygulamaları sırasında meralarda muhtemel ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi noktasında gerekli tedbirlerin alınması,

-İlimizde kafes balıkçılığının geliştirilmesine yönelik çalışmaların artırılması,

-Giresun ilimize has tarımsal ürünlere coğrafi işaret alınmasına yönelik çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle hızlandırılması konularında ilgili kurum amirlerinden bilgi alarak, gerekli talimatları verdi.

 

 


''