Döner Sermaye Fiyat Listesi


 

2015 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ​


 

​​Sıra ​No:​  HİZMETİN ÇEŞİDİ2014 Fiyatı (TL)
(KDV Dahil)
 Değişiklik
1ÇKS,Diğer Ürün Teşvik İşlemleri (MGD, TAD ve Tabii Afetler Hariç) ile Hayvancılık Desteklemeleri Başvuruları İçin Her Bir Dosya Bedeli 10,00   
2Ürün ve Hayvancılık Desteklemelerinden Örgütler ve Birlikler Aracılığıyla Toplu Yapılan Başvurularda Her Bir Yetiştiriciden Ayrı Ayrı Dosya Bedeli (Et ve Süt Destekleme Dosyalarında Müracaat Sayısına Bakılmaksızın Yılda Tek Bir Dosya Bedeli Alınacaktır.)10,00   
3Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme Dosya (Danışmanlık Hizmeti Verilen Her Bir Üretici Başına) Bedeli11,00   
4Süt Tozu Destekleme Dosyalarından Ton Başına 5,50   
5ÇKS Belgesi (Belge Başına-Onaylı) (Kurum içi kullanım hariç)4,00   
6Çiftçi Belgesi (Ziraat Odası Olmayan Yerlerde)7,50   
7Kapasite Raporu (TKDK, İthalat, İhracat İşl. için Bit.ve Hay.Ür.Tes.Kapasite Tespiti)55,00   
8Tarımsal Amaçlı Elektrik Abonesi Raporu (Etüt Ücreti)45,00   
9Doğal Çiçek Soğanı "Menşei Belgesi" (Rüsum bedeli)2.150,00   
10Doğal Çiçek Soğanı "Öndepo Belgesi"170,00   
11Doğal Çiçek Soğanı "Hasat Belgesi"170,00   
12Doğal Çiçek Soğanı "Dikim-Hasat Belgesi"170,00   
13Doğal Çiçek Soğanı "Depo Tespit Belgesi"170,00   
14Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Kontrolu 170,00   
15Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Ön İzin Kontrolu115,00   
16Yavru Balık Menşe Belgesi Düzenleme Bedeli65,00   
17Su Ürünleri Yetiştiricilik Proje Onayı   
      a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil) 310,00   
      b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)375,00   
      c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)430,00   
      d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)​500,00   
      e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton dahil)625,00   
      f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton dahil)920,00   
      g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton dahil)1.250,00   
      h) 999 ton üzeri1.900,00   
18Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi Vizesi   
      a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil) 92,00   
      b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)130,00   
      c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)155,00   
      d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)185,00   
      e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton dahil)250,00   
      f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton dahil)310,00   
      g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton dahil)460,00   
      h) 999 ton üzeri635,00   
19Su Ürünleri Yetiştiricilik Müracaatları (Etüt Bedeli)   
      a) İç Su Müracaat Etütü320,00   
      b) Deniz Müracaat Etütü560,00   
20İçsular Üretim Yeri Muayene Raporu86,00   
21Denizlerde  Üretim Yeri Muayene Raporu210,00   
22Amatör Balıkçı Belgesi22,50   
23Misafir Amatör Balıkçı Belgesi205,00   
24Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi205,00   
25Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi58,00   
26Balıkçı Gemi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi   
      a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12 Metre dahil)58,00   
     b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)145,00   
     c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin215,00   
27İndirimli Akaryakıt Alım Belgesi   
      a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri İçin  (12 Metre dahil)​52,50   
      b) 12-22 Metre Balıkçı Gemileri İçin  (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)90,00   
      c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin180,00   
28Su Ürünleri Menşei/Nakil Belgeleri-Araç Başı   
      a) Kamyonet ve Diğer Vasıtalar18,00   
      b) Kamyon23,50   
      c) Tır-Treyler47,00   
      d) Balık unu ve yağ fabrikalarına dökme olarak35,00   
      e) Diğer (Tekne vb.)33,00   
29Su Ürünleri  İzin Belgeleri   
      a) 112 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12 Metre dahil)75,00   
      b) 112-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için  (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil)145,00   
      c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin​220,00   
30Su Ürünleri Sağlık Sertifikası55,00   
31Su Ürünleri Tesis Çalışma İzni345,00   
32CITES Kapsamında Gıda Amaçlı Ticari Su Ürünleri İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export)   
      a) 10 Ton'a kadar (0'dan fazla, 10 ton dahil)115,00   
      b) 10-20 Ton'a kadar  (10 tondan fazla, 20 ton dahil)175,00   
      c) 20-50 Ton'a kadar (20 tondan fazla, 50 ton dahil)230,00   
      d) 50 Ton üzeri290,00   
33CITES Kapsamında Havyar İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı (Re-export) 
      a) 110 Kg.'a kadar (0'dan fazla, 10 kg dahil)​58,00   
      b) 10-20 Kg.'a kadar (10 kg'dan fazla, 20 kg dahil)86,00   
      c) 20-50 Kg.'a kadar (20 kg'dan fazla, 50 kg dahil)115,00   
      d) 50-100 Kg.'a kadar (50 kg'dan fazla, 100 kg dahil)175,00   
      e) 100 Kg üzeri230,00   
34CITES Kapsamında Parça ya da İşlenmiş Deri; Kürk Ceketler, Kemerler, Saat Kayışları, Ayakkabılar, Eldiven vb.(Belge Başına)115,00   
35CITES Kapsamında Midye, Yumuşakça, Karından Bacaklılar ve Halkalı Solucanlar (Tıbbi Sülük) (Belge Başına)58,00   
36CITES Kapsamında Diğerleri; İskelet, Deniz Kabuğu, Boynuz, Diş, Kan, Misk, İlaç, Parfüm, Krem vb. (Belge Başına)58,00   
37CITES Kapsamında Bilimsel Materyaller İçin (Belge Başına)58,00   
38CITES Kapsamında Gıda Üretim Yapmak Üzere Damızlık Materyalleri (Belge Başına)115,00   
39CITES Kapsamında Süs Amaçlı Getirilen Canlılar; Akvaryum Canlıları, Mercanlar, Denizaltı vb.(Belge Başına)58,00   
40CITES Kapsamında Deniz Memelileri İçin (Adet olarak)115,00   
41Su Ürünleri Kuluçkahane Vizesi230,00   
42Tohumluk Fide, Fidan, Süs Bitkileri İhracatı Ön İzin (Belge Bedeli)47,00   
43Tohumluk Fide, Fidan, Süs Bitkileri İthalatı Ön İzin (Belge Bedeli) 405,00   
44Pamuk Çiğit Fumigasyonu Kontrolü Ton Başına (Tohumluk İçin)10,50   
45Tarla, Sera, Bağ ve Bahçe Kontrolleri, Üretim Yeri Muayene Raporu (Özel istekler halinde uygulanacak)115,00   
46Zirai Mücadele Alet ve Makinaları İthalatı Uygunluk Belgesi 635,00   
47Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi 260,00   
48Bitki Koruma Ürünleri Toptancılık ve Depo İzin Belgesi 520,00   
49Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi 260,00   
50Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Reçetesi (Koçan Bedeli)33,00   
51Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi   
      a) Ticari Amaçlı (Profosyonel Uygulayıcılar için)290,00   
      b) Bitkisel Üretim Yapan Üreticiler İçin11,00   
52Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Yetki Belgesi  Kimlik Kartı35,00   
53Bitki Pasaportu   
      a) 50 Pasaporta kadar13,50   
      b) 50 den fazla her pasaport için0,22   
54Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası (Aynı ilde birden fazla faaliyeti bulunanlardan tek ücret alınır.)61,00   
55Kayıtlı Operatörlerin Yıllık Denetim Ücreti   
      a) Fidan Muayenesi (1000 adet fidana kadar) (Süs Bitkileri Dahil)6,75   
 
 • Her fazla 1000 adet için
2,45  
      b) Fide Muayenesi (5000 adet için) (Süs Bitkileri Dahil)6,75  
 
 • Her fazla 5000 adet için
1,10   
      c) Çöğür, Aşı Kalemi ve Aşı Gözü Muayenesi (1000 adete kadar) 6,75   
 
 • Her fazla 1000 adet için 
0,07   
      d) Aşılı, Aşısız Asma Fidanı Muayenesi (5000 adete kadar) 6,75   
 
 • Her fazla 50 adet için 
0,09   
      e) Çiçek Soğanı Muayenesi (1000 adete kadar) 6,75   
 
 • Her fazla 1000 adet için 
0,09  
      f) Tohumların (patates, yonca vb.) Muayenesi (10 dekara kadar olan alanlar için)25,50   
 
 • Her fazla 1 dekar alan için
2,45   
56Bitkisel Üretim Materyali Depo Muayenesi 13,50   
57Tohumluk Bayii Belgesi260,00   
58Tohum Yetiştirici Belgesi45,00   
59Tohum Üretici Belgesi300,00   
60Tohum İşleyici Belgesi175,00   
61Fidan-Fide Üretici Belgesi162,00   
62Süs Bitkileri Üretici Belgesi185,00   
63Özel Suni Tohumlama Laboratuvar Test İşlemleri (İşlem Bedeli)95,00   
64Büyükbaş Hayvan Kimliği (Pasaportu)2,00   
65Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi 2,00   
66Hayvan Pazarı ve Borsası Ruhsatlandırılması   
      a) Kuruluş İzni İçin550,00   
      b) Çalışma İzni İçin550,00   
67Damızlık Kanatlı İşletmeleri Sağlık Sertifikası50,00  
68Kuluçkahane İşletmeleri Sağlık Sertifikası                                                     50,00  
69Kuluçkahane İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi55,00  
70Damızlık Kanatlı İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi150,00  
71Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Çalışm İzni600,00   
72Ev ve Süs Hayvanları Üretim Yeri Çalışm İzni600,00   
73Ev ve Süs Hayvanları Barınma Yeri Çalışm İzni660,00   
74Ev ve Süs Hayvanları Eğitim Yeri Çalışm İzni660,00   
75Poliklinik Ruhsatı 320,00   
76Muayenehane Ruhsatı 320,00   
77Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Yardımcı Sağlık Personel Çalışma İzin Belgesi72,00   
78Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi72,00   
79Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Sorumlu Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi72,00   
80Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonet ve küçük vasıtalardan (Araç Başı)7,50   
81Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonlardan (Araç Başı)10,00   
82Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Çok Katlı Kamyon ve Treylerden (Araç Başı)17,50   
83Veteriner Muayenehanelerine  Verilen Tıbbi Ürün Satma  Ruhsatı250,00   
84İşletme Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni Belgesi250,00   
85Süs Kuşları, Akvaryum ve Egzotik Süs Hayvanları İçin İlaç Satış Belgesi55,00   
86Serbest Veteriner Hekim Suni Tohumlama Yetki Belgesi52,50   
87Hastalıklardan Ari İşletme Sertifikası 90,00   
88Onaylı İşletme Sertifikası (Büyükbaş Hayvancılık)100,00   
89Traktör Bakım ve Kullanma-F Sınıfı Sürücü Sertifikası162,50   
90İş Makineleri Bakım ve Kullanma (Operatör Yetiştirme) Sertifikası170,00   
91G Sınıfı Sürücü Sertifikası170,00   
92Gübre İthalat İzin Belgesi750,00   
93Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi260,00   
94İsteğe Bağlı Olarak, Gıda ve Gıda Katkısı,Yem ve Yem Katkısı,Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler İçin İmha Raporu Düzenlemesi820,00   
95Gerçek ve Tüzel Kişilere ait Tohumluk, Su Ürünleri İmhası Görüş Bildirim Ücreti (Tesis Tarafından Talep Edilmesi halinde) 80,00   
96İhracat ve Gıda Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemleri61,00   
97Yaş Meyve ve Sebze İle Kuru Meyve İhracat Sağlık Sertifikası Düzenleme55,00   
98Serbest Satış Sertifikası61,00   
99Aneks (Mantar ve Üzüm Suyu) Belgesi61,00   
100İhraç Ürünlerinde Helal Ürün İşlemi61,00   
101İhracattan Geri Gelen Ürün İşlemi165,00   
102​İşletme Onay İşlemleri   
      a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)550,00   
      b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)1.100,00   
      c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)2.200,00   
      d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)3.300,00   
      e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)4.400,00   
      f) 50 BG üstü Adet5.500,00   
      g) Bıldırcın Kesimhanesi275,00   
      h) Süt Toplama  Merkezi İşletme Onay Belgesi275,00   
103İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri)    
      a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)275,00   
      b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)330,00   
      c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)440,00   
      d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)1.100,00   
      e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)2.200,00   
      f) 50 BG üstü Adet3.300,00   
104Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)    
      a) 1-10 personel55,00  ​ 
      b) 11-20 personel110,00   
      c) 21-30 personel275,00   
      d) 31-40 personel1.100,00   
      e) 41-50 personel2.200,00   
      f) 51 ve üzeri personel3.300,00   
105Yolcu beraberi ve kargo ile canlı hayvan gidiş ve gelişinde kontrol ve belge düzenlemesi   
      a) Gelen Hayvanlar145,00   
      b) Giden Hayvanlar145,00   
106Yurdışına Çıkışta Evcil Hayvanlar İçin Irk Tespit Belgesi55,00   
107Hayvanlar İçin Geçici İhracaat İşlemi (İşlem Başına) 45,00   
108Tektırnaklı İhracaatı   
      a) Bir adet61,00   
      b) Bir adetten sonra hayvan başı25,00   
109Büyükbaş Hayvan İhracaatı   
      a) 1 adet61,00   
      b) 1 adetten sonra hayvan başı25,00   
110Küçükbaş Hayvan İhracaatı   
      a) 10 adete kadar61,00   
      b) 10 adetten sonra hayvan başı2,50   
111Kanatlı Hayvan İhracaatı    
      a) Kümes Hayvanları (Tavuk, Hindi vb.) İhracaatı  
 
 • 10.000 adete kadar 
61,00   
 
 • 10.000 adetten sonra hayvanbaşı
0,01   
      b) Civciv İhracaatı  
 
 • 40.000 adete kadar
61,00   
 
 • 40.000 adetten sonra her 1.000 adet civciv için
1,50  
112İhracat İnsan Gıdası Olmayan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi 61,00   
113İhracat İnsan Gıdası Olan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi61,00   
114İhracat Su Ürünlerinin Kontrolü ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi61,00   
115Hayvansal Kökenli Yem İhracatı İzin Belgesi61,00   
​116Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Kontrol Belgesi İşlemleri300,00 ​
​117İthalat Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin İthalat İşlemleri (İşlem Başına)250,00 ​
118​Dezenfeksiyon Belgesi Sorumlu Veteriner Hekimlerce Düzenlenen (Koçan Bedeli)33,00 ​
​119Serbest Veteriner Hekim Sun'i Tohumlama Faaliyetleri, Sığır Sun'i Tohumlama Belgesi (Koçan Bedeli)​33,00
120​Aşılama,Serumlama ve Küpeleme Makbuzu (Koçan Bedeli)33,00
​121Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Sürücü Yeterlilik Belgesi33,00
122​Canlı Hayvan Bakıcılara Ait Yeterlilik Belgesi33,00
123​Canlı Hayvan Taşıyan Nakliyeci Yetki Belgesi33,00
124​Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma İzin Belgesi33,00
125​Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Uzun Yolculuklarına İlişkin Karayolları Nakil Araçları Onay Belgesi33,00
126​İhracatta İhbarı Mecburi Hastalık Yoktur Belgesi155,00 ​
127​Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Tır) Araç Başı22,50 ​
128Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Kamyon) Araç Başı
16,00 ​
129​Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Kamyonet, Diğer Vasıta, Yaya) Araç Başı12,50 ​
​130Veteriner Biyolojik Ürünleri Depolama-Pazarlama Çalışma İzin Belgesi520,00 ​
​131Hayvan Sağlığı Kabini Ruhsatı250,00 ​
132​İthalat İzinleri
​     a) Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalat İzinleri170,00 ​
​​     b) Fiili ithalat işlemlerinde herbir gıda ve yem dosya müracaatı için145,00 ​
​​​     c) Fiili ithalat işlemleri müracatında gemide ve silolardaki herbir ürün çeşidi için335,00 ​
​133İthalat İçin Numune Kapsamında Uygunluk Belgesi220,00 ​
​134Kooperatif Kuruluş Etütü 250,00 ​
135​Kooperatif Proje Etütü180,00 ​
136​Bölge Birliklerinin Kuruluş Etütü250,00 ​
137​Üretici Birliği Kuruluş Etütü250,00 ​
138​Kooparetif Ana Sözleşmesi ve Madde Değişikliği Onayı85,00 ​
​139Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi275,00 ​
140​Süt, Kırmızı ve Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartları Belgesi55,00 ​
​141​İş Güvenliği ve Standartları Belgesi55,00 ​
142​Süt, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimine İlişkin Belge55,00 ​
143​Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimi ile Atık Yönetimine İlişkin Belge55,00 ​
​144Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri

​​​​     a) 0-5 ton/saat kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri250,00 ​
​​​​​     b) 5 ton/saat üzeri ile 10 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan yem işletmeleri625,00 ​
​​​​​     c) 10 ton/saat üzeri ile 50 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan yem işletmeleri1.270,00 ​
​​​​​     d) 50 ton/saat üzeri kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri​1.850,00 ​
​​​​​​     e) Kayda tabi perakende satış yerleri ile paketleme yapan yem işletmeleri130,00 ​
​145Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Başvurusu28,00​ 
146​Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Başvurusu10,00 ​
​147Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesinin Onaylı Örneği (Belge Başı)4,00 ​
148​Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi13,50 ​
​149Hayvan Varlığı Listesi4,00 ​
150​Karantina ve Besi Yeri Uygunluk Belgesi140,00 ​
​151Deney Hayvanları Kuruluş İzni720,00 ​
152​Kesimhanelerde Resmi Kontrol Ücreti (aylık) (Gerçekleşen Fiili Kapasite)
​     a) 1-50 B.Başa kadar330,00 ​
​     b) 50 den fazla her B.Baş hayvan için1,10 ​
​     c) 1-400 K.Başa kadar330,00 ​
​     d) 400'den fazla her K.Baş hayvan için0,28 ​
     e) 1-200.000 adet tavuk550,00 ​
​     f) 200.000 adetten fazla her 1.000 adet tavuk için1,10 ​
​     g)1-1.000 adet hindi-ördek'e kadar275,00 ​
​​     h)1.000 adet üzeri her 100 adet hindi-ördek1,55 ​
​     ı) Bıldırcın Kesimhanesi 110,00 ​
​     j) Diğerleri110,00 ​
153​Parçalama Tesislerinde Resmi Kontrol Ücreti (aylık kurulu kapasite)​
​​     a) 1-10.000 kg. parçalama220,00 ​
​​     b) 10.001-25.000 kg. parçalama440,00 ​
​     c) 25.001-50.000 kg parçalama880,00 ​
​​     d) 50.001-75.000 kg parçalama1.320,00 ​
​     e) 75.001-100.000 kg.  parçalama1.760,00 ​
​​     f) 100.001 üzeri parçalama2.200,00 ​
​154Veteriner Biyolojik Ürün İhracat İzni310,00 ​
​155Ev ve Süs Kuşları ile yavru süs kaplumbağası İhracatı 
​​​     a) 1.000 adete kadar65,00 ​
​​​     b) 1.000 adetten sonra her 10 hayvan için 0,58 ​
​156Sürüngen ve Kemirgen Hayvan İhracatı
​​​​     a) 1 adete kadar65,00 ​
​​​     b) 1 adetten sonra hayvanbaşı6,30 ​
​157Su Hayvanı (Balık, İstakoz, Kurbağa vb.) İhracatı
​​​     a) 500 Kg'a kadar58,00 ​
​​​     b) 500 Kg'dan sonra her 10 kilogram için0,58 ​
​158​Diğer Canlı Hayvan İhracatı (Hayvan Başı) 65,00 ​
​159​Veteriner İlaç ve Hammadde İhracatı65,00 ​
160​Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuar Kuruluş İzni720,00 ​
​161​Zirai Mücadele İlaçları Numune Alımı (Kontrol Amaçlı Olanlar Hariç)250,00 ​
​162Koyun/Keçi Nakil Belgesi2,00 ​
163​Arı Vize Belgesi (İlk Düzenlendiği Yerde Alınacak)12,50 ​
164​​Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi4,00 ​
165​Hayvansal Yan Ürün ve Türevleri İşleyen Kayıtlı Tesisler290,00 ​
​166Yem İşletmelerinin Onay İşemleri (Onay Kapsamındaki Yem Satış Yerleri)405,00 ​
167​Gıda işletmecisi, İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda İl Müdürlüğü tarafındandan onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce 1.100,00 ​
168​Gıda işletmecisi, İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından1.100,00 ​
​169Gıda işletmecisi, daha önce onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketindeki ticari marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi durumunda, İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek İl Müdürlüğünce onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce 1.100,00 ​
​170Gıda işletmecisi, İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek onaylanması uygun görülen her bir takviye edici gıdaya onay verilmeden önce3.300,00 ​
171​Gıda İşletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal etiketinde belirtilen ticari marka ve/veya isim dışında farklı ticari marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek istemesi durumunda İl Müdürlüğü tarafından onayı uygun görülen takviye edici gıdaya onay verilmeden önce gıda işletmecisi3.300,00 ​
​172İthalat İşlemleri İçin; Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine İthalatçı, Yurtdışı İhracatçısı ve Yurtdışı Üreticisi Firma Kayıtlarının Yapılması11,00 ​
173​Hayvansal Yan Ürün ve Türev Ürünleri Yurt İçi Veteriner Sağlık Sertifikası50,00 ​
​174Hayvansal Yan Ürün İle Türev Ürünleri Yurt İçi Ticari Belge50,00 ​
​175Su Ürünleri Stok Tespit Belgesi120,00 ​
176​Yerel Gıda Ürünleri Üreten ve Paketleyen İşletmeler İçin AB Standartları Belgesi55,00 ​
177​Meyve ve Sebze İşleyen ve Pazarlayan İşletme İçin AB Standartları Belgesi55,00 ​
178​Bayi/Distribitörler İçin Sperma,Ovum,Embriyo Satışı Uygunluk Belgesi300,00 ​
179​Sperma,Ovum,Embriyo İthalatı İçin Altyapı Uygunluk Belgesi300,00 ​
180​Safkan Tay Pedigri Müracatı (At Başı) 75,00 ​
​181Safkan Atların Damızlık Belgesi İşlemleri (At Başı) 40,00 ​
182​Safkan Atların Damızlık Belgesi Vize İşlemleri (At Başı)20,00 ​
​183Pedigri Yenileme50,00 ​
184​Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele destekleme dosya bedeli11,00 ​

 
 1. Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinden başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır.
 2. Sertifika veya belge işlemleri ile hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller; sertifika ve belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez.
 3. Resmi tatil ve mesai saatleri dışında yapılan işlemlerde bu ücret tarifesi  %50 fazlasıyla uygulanır.
 4. Kuruluş günleri belediyelerce belirlenen hayvan borsası ve hayvan pazarlarının resmi tatil günlerinde olması halinde Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk İşlemlerinde ücret tarifesi %50 fazlasıyla uygulanır. 
 5. Onay işlemlerinin ücretlendirilmesi, işletmenin kapasitesine göre yapılır. (Aldığı belge sayısı dikkate alınmaz.)
 6. Hem kayıt, hem onay kapsamında faliyeti bulunan işletmelere ayrı ayrı iki belge düzenlenmesi halinde her iki belge için ayrı ayrı ücret alınacaktır.
 7. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre, dosyadaki eksiklikler nedeniyle dosyanın iade edilmesi durumunda, işletme üç ay içerisinde tekrar müracat etmesi halinde başvuru için tekrar ücret alınmaz.
 8. İşletmelerde toplu tüketim yeri ve üretim yeri aynı yerde ise, ücretler ayrı ayrı alınacaktır.
 9. Kesimhane ve Parçalama tesisi aynı binada faaliyet göstermesi durumunda, her iki tesiste aynı resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilmesi halinde resmi kontrol ücreti olarak kesimhane ücretinin tamamı, parçalama tesisinden de %50 ücret alınır. 
 10. Bitki pasaportu uygulamalarında standart ve sertifikalı üretimler için tek muayene ücreti alınır.
 11. İl Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri  için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.​

 
''